EUCAM

EUCAM – tai daugiakalbe mokomoji sistema, orientuota i darbo procesus ir skirta pramones sektoriaus darbuotojams. Ji skirta ilgalaikiam mokymuisi ir žiniu valdymui gamybos pramoneje. Taikydama i darbo procesa orientuota mokyma, žiniu valdyma ir daugiakalbystes komponenta, EUCAM gerina infrastruktura, skirta ilgalaikiam darbuotoju, dirbanciu gamybos sferoje, mokymuisi visoje Europoje.

EUCAM yra visapusiška mokymo sistema, todel ji apima visas gamybos grandis. Tiekeju ir mašinu gamintoju žinios gali buti nuolatos integruojamos i viena centrine mokymo sistema. Naudojant bendra daugiakalbe mokymo infrastruktura gerinamas tarptautinis gamintoju, mašinu gamintoju ir tiekeju techninis bendradarbiavimas. Be to, tikimasi, kad daugiakalbyste pades gerinti tarpkulturini bendradarbiavima tarp gamybos imoniu ir gamybos strukturu.

Be to, i EUCAM sistema yra integruota kvalifikacijos nustatymo priemone, kuri pades palyginti kvalifikacijas Europos pramoneje. Kvalifikacija gali buti igyjama ir tobulinama darbo proceso metu ir dokumentuojama mokymo sistemoje. Todel darbuotojai gali bet kuriuo metu susipažinti su kvalifikacijos dokumentais.

In brief

EUCAM = Multilingual Communication in European Car Manufacturing

The EUCAM project is funded by the eContent Programme of the European Commission. Contract No.:
EDC 22238 EUCAM.

Duration of the project:
May, 1st 2005
until October, 31st 2007.

Broschure and flyer

Get the new EUCAM brochure in English and the new EUCAM flyer in nine European languages
... more

Intercultural learning

Learn more about international and multicultural aspects in the context of EUCAM
... moreAll text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.