Vítáme Vás v projekte EUCAM

EUCAM je viacjazycný ucebný systém, ktorý usmernuje pracovníkov pocas pracovného procesu a umožnuje celoživotné vzdelávanie a riadenie znalostí v priemyselnom sektore. Spojením takého vzdelávania s riadením znalostí vo viacjazycnom prostredí sa EUCAM zameriava na vytvorenie infraštruktúry, ktorá umožní zapojit výrobných pracovníkov v rámci celej Európy do programu celoživotného vzdelávania.

EUCAM je komplexný ucebný systém, ktorý zohladnuje celkový výrobný retazec. Umožnuje priebežnú integráciu znalostí dodávatelov a výrobcov strojných zariadení do jedného centrálneho ucebného systému. Zámerom tejto zdielanej infraštruktúry umožnujúcej viacjazycné vzdelávanie je zlepšit technickú spoluprácu medzi výrobcami, výrobcami strojných zariadení a dodávatelmi, a to na medzinárodnej úrovni. Okrem toho zlepšuje kultúrnu spoluprácu medzi jednotlivými fabrikami a štruktúrami.

EUCAM má aj integrovaný nástroj, ktorý organizáciám umožnuje porovnávat vzdelanostnú kvalifikáciu pracovníkov v rámci celej Európy. Úvodné zaškolovanie a nasledujúce rozširovanie kvalifikácie možno vclenit do denných cinností pracovníkov. Získané kvalifikácie sú potom zdokumentované a zahrnuté do ucebného systému, kde sú neustále k dispozícii.

In brief

EUCAM = Multilingual Communication in European Car Manufacturing

The EUCAM project is funded by the eContent Programme of the European Commission. Contract No.:
EDC 22238 EUCAM.

Duration of the project:
May, 1st 2005
until October, 31st 2007.

Broschure and flyer

Get the new EUCAM brochure in English and the new EUCAM flyer in nine European languages
... more

Intercultural learning

Learn more about international and multicultural aspects in the context of EUCAM
... moreAll text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.